va.

to relate, to join together.

ն.

Ի նմին կարգի թուել. համադասել.

Զուգաթուեսցէ ընդ հաւատացեալս անուան իւրոյ. (Մաշտ.։)

Զուգաթուեսցէ ընդ բազմականացն նահապետին Աբրահամու։ Ընդ հրեշտակս զուգաթուեցայց։ Եզն եւ էշ զուգաթուելով. (Զքր. կթ.։)

Առ սմին զուգաթուեսցի եւ Աթենա. (Անան. եկեղ։)

Ինձ ոչ անիրաւ դատել թուի, որ զուգաթուեաց զսոսա, որպէս ծնօղ անհաւատութեան ասելով (զտգիտութիւն). (Յիշատ. ներբ. լմբ.։)