s.

the same dignity, participation in the same dignity.

s.

ԶՈՒԳԱՊԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ ἱσοτομία, τὸ ἱσότιμον par honor, aequalis dignitas գրի եւ ԶՈՒԳԱՊԱՏՒՈՒԹԻՒՆ, ԶՈՒԳԱՊԱՏՈՒԹԻՒՆ. Հաւասարութիւն պատուոյ, աշտիճանի, յարգի եւ արժողութեան, եւ այլն.

Զզուգապատուութիւն իւր ընդ ծնողին ակնարկէ. (Շ. մտթ.։)

Զուգէ դարձեալ զուգապատուութեամբ սիրոյն, եւ ողջունիւն սրբութեան. (Ոսկ. հռ.։)

Հրեշտակացն զուգապատուութիւն, փառացն տեսութիւն ... Զբնութեանս զուգապատուութիւն՝ հաւասարութեամբ պարգեւացն պատուեաց։ Ծագէ զարեգակն զուգապատուութեամբ։ Նոքա զորդւոյ կոչումն՝ զուգապատուութեան ձայն իմացան. (Ածաբ. աղք. եւ Ածաբ. առ որս. ՟Ժ՟Բ. եւ Ածաբ. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զուգապատուութիւն զուգապատուութիւնք
accusatif զուգապատուութիւն զուգապատուութիւնս
génitif զուգապատուութեան զուգապատուութեանց
locatif զուգապատուութեան զուգապատուութիւնս
datif զուգապատուութեան զուգապատուութեանց
ablatif զուգապատուութենէ զուգապատուութեանց
instrumental զուգապատուութեամբ զուգապատուութեամբք