cf. ԶՕՐԱՒՈՐԱԳՈՅՆ. κραταιότερος, ἱσχυρότατος, -ον

Եւ քան զհին զօրութիւնն զօրեղագոյն եւս. (Փիլ. իմաստն.։)

Յաղագս Աստուծոյ զմտաւ ածել, զօրութեամբ իսկ գոլով նորա զօրեղագոյն, գեղեցկութեամբ վայելչագոյն. (Արիստ. աշխ.։)

Ի զօրեղագոյն դիմաց նորա պատկառելով. (Ճ. ՟Ա.։)