Նախդիր անպէտ (բաց ի բաղադրութենէ, ուր լինի եւ Ըմ) որպէս Ընդ. ներ. ն. ի. յ. ց։ Ի տրական հոլով, որպէս յն. εἱς ad

Ասէ սուրբ առաքեալն ըն ցերանելին։ Ասէ ըն ցայնոսիկ. (Ճ. ՟Ա.։)

Ասեն ըն ցնա աշակերտքն։ Ասէ ըն ցնոսա յայտնապէս, Ղազարոս մեռաւ. (Ոսկ. ղզր.։)

Ի ներգոյականն, որպէս յն. ἑν in

Հիւանդութիւն եւ ողջութիւն ըն մարմնոջ կենդանեաց. իսկ սպիտակութիւն եւ սեւութիւն պարզաբար ըն մարմնոջ. իսկ արդարութիւն եւ անիրաւութիւն ն՝ոգւոջ մարդոյն. (Արիստ. հակակ. ՟Թ։)

Որպէս ըն ձայնի ստորասութիւնս ըն խորհրդում ինչ լինիցի. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Ի բացառականն, որպէս յն. ἑκ եւ ի յանգս՝ -θεν

Ըն տեղւոյր, ըն տում. (Թրակ. քեր.) այսինքն ի տեղւոջէ, ի տանէ անտի։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ահընկէց

Այլ ընդ այլոյ

Անդնընկէց

Անընդդիմաբանելի

Անընդդիմադրելի

Անընդդիմակ

Անընդդիմակայ

Անընդդիմակաց

Անընդդիմահար

Անընդել, ի, ից

Անընդելութիւն, ութեան

Անընդհատ

Անընդմիջաբար

Անընդմիջական

Անընդմիջելի

Անընդոստ

Անընդունակ

Անընդունակութիւն, ութեան

Անընդունելի

Անընթեռնլի

Voir tout