adj.

castrated, gelt.

adj. s.

ԹԱՂԱՍՄԱՒՈՐ կամ ԹԱՂԱՄՍԱՒՈՐ. θλαδίας, θλασίας eunuchus, cui testes contusi Ներքինացեալ ջախմամբ. որ ասի եւ Մալեալ. եբր. մայուք, ճմլեալ։ (Ղեւտ. ՟Ի՟Բ. 24.) ուր քանզի ոմանք ընթեռնուն թաղամսաւոր,

ըստ նմին եւ Վարդան մեկնէ աստ այսպէս.

Զթաղամսաւորն, որ հաստացեալ թաղիացեալ լինի ուրեք միսն, եւ խառնեալ ընդ կաշին, եւ չքերթուի։

Զորոյ զբանսն Ստեփ. լեհ. ընթեռնու այսպէս.

Զթաղասմաւորն, որ հաստատեալ թաղեալ լինի միսն, եւ խառնեալ ընդ կաշին։

Իսկ ի Հին բռ. գրի.

Թաղամսաւոր, ջրջրկոտ։

cf. ԹԱԼԱՍՄԵՂ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թաղասմաւոր թաղասմաւորք
accusatif թաղասմաւոր թաղասմաւորս
génitif թաղասմաւորի թաղասմաւորաց
locatif թաղասմաւորի թաղասմաւորս
datif թաղասմաւորի թաղասմաւորաց
ablatif թաղասմաւորէ թաղասմաւորաց
instrumental թաղասմաւորաւ թաղասմաւորաւք