adj.

thick with earth, fertile.

adj.

βαθύγειος cujus solum profundum est, fertilis, pinguis Ուր կայ թանձր հող մինչեւ ցխորս. արգաւանդահող. հողը շատ ու պարարտ.

Թանձրահող երկիր, կամ անդաստան, դաշտք. (Պիտ.։ Փիլ.։)

Երկրիս՝ թանձրահող ծանրութեամբ ի վայր կալով. (Շիր.։)

s.

Երկիր թանձր հողով.

Զխտացեալ թանձրահողն դիւրեսցէ. (Պիտ.։)

Գոն եւ ծառք սակաւագոյն, եւ թանձրահող բազում ի նմա. (Եղիշ. երէց.։)