adj.

heavy;
plump, fat, corpulent, obese, fleshy, bulky.

adj.

Ոյր թանձր է մարմինն, նիւթն, տարրն.

Ի մարմնաւորացն են որ թանձրամարմինք են, եւ են որ անօսրամարմինք. (Եզնիկ.։)