adj.

thick-witted, rustic, stupid, half-witted, hard, obstinate.

adj.

παχυκάρδιος, παχύτερος Խստասիրտ. ծանրասիրտ. թանձրամիտ.

Ուսանիցին թանձրասիրտքն անհանճարքն։ Թանձրասրտացն, որ միշտ յերկիր եւեթ հայէին. (Ոսկ. ես.։)

Տեսիլս ահագին երկիւղի, զոր ետ Աստուած թանձրասրտացն. (ա՛յլ ձ. թանձրաստեղծացն). (Եփր. աւետար.։)

Կարի թանձրասիրտք էք. (Եղիշ. թաղմ.։)

Թանձրասիրտ ժողովուրդ. (Լմբ. սղ.։)