va.

to thicken, to condense;
to coagulate, to congeal.

ն.

παχύνω crassum reddo Տալ թանձրանալ՝ ըստ ամենայն առման.

Խաւար ջրոց թանձրացոյց զամպս օդոց. (՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Բ. 12։)

Խիտ առ խիտ թանձրացոյց զպաշտօն պղծութեան իւրոյ. այսինքն յաճախեաց. (Եղիշ. ՟Ա։)

Տկար մտաց մերոց առաջի թանձրացուսցուք (զգալի օրինակաւ) զյիշատակ սիրոյն Աստուծոյ. (Լմբ. պտրգ.։)

Չկարեմ հաւատալ, թանձրացո՛ զբանդ. (Համամ առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թանձրացուցանեմ
դու թանձրացուցանես
նա թանձրացուցանէ
մեք թանձրացուցանեմք
դուք թանձրացուցանէք
նոքա թանձրացուցանեն
Imparfait
ես թանձրացուցանեի
դու թանձրացուցանեիր
նա թանձրացուցանէր
մեք թանձրացուցանեաք
դուք թանձրացուցանեիք
նոքա թանձրացուցանեին
Aoriste
ես թանձրացուցի
դու թանձրացուցեր
նա թանձրացոյց
մեք թանձրացուցաք
դուք թանձրացուցէք
նոքա թանձրացուցին
Subjonctif
Présent
ես թանձրացուցանիցեմ
դու թանձրացուցանիցես
նա թանձրացուցանիցէ
մեք թանձրացուցանիցեմք
դուք թանձրացուցանիցէք
նոքա թանձրացուցանիցեն
Aoriste
ես թանձրացուցից
դու թանձրացուսցես
նա թանձրացուսցէ
մեք թանձրացուսցուք
դուք թանձրացուսցջիք
նոքա թանձրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թանձրացուցաներ
դուք մի՛ թանձրացուցանէք
Impératif
դու թանձրացո՛
դուք թանձրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թանձրացուցանիջիր
դուք թանձրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թանձրացուսջի՛ր
դուք թանձրացուսջի՛ք