adj.

thick, big, great;
fat;
dense;
deep;
coarse, gross;
rude, clumsy, rough;

gr.

deep, flat, low (sound);

mus.

barytone;

s. zool.

bustard;

adv.

in great quantity, thickly;
— միտք, dull-witted, stupid;
— տգիտութիւն, gross ignorance;
— մարմին, weighty, heavy;
corpulent;
— անտառ, մօրուք, dense wood;
thick or bushy heard;
— քուն, deep sleep.

adj.

παχύς densus եւ այլն. Ստուար. թաւ. խիտ. նիւթեղ. հարստամարմին. յոյր. լայն. խոր. թանծր, հաստ, խոշոր, գէր.

Ծածկեալ թանձր կտաւով։ Թխագոյն թանձր կտաւոց ծածկումն. (Փարպ.։)

Թանձր եւ խորին քնով. (՟Գ. Մակ. ՟Ե. 6։)

Անտառք թանձունք։ Սղոխք օդոյ, անօսրունք՝ այն որ ի ծովէն, եւ թանձունքն՝ որ ի լճէն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 1։ եւ տեսական. յորմէ եւ Խոր. ՟Գ. 62։)

Կէսքն թանձրոյք, եւ կէսքն անօսրունք. (Վեցօր. ՟Ե։)

Թանձրունքն եւ ծանունքն անդէն մնան. (Շիր.։)

Ծանրութիւն թանձրու անդրանիկ նիւթոյս այս հողոյ։ Հոգիք թեթեւք ի թանձր մարմնի. (Նար. ՟Ձ՟Զ. եւ Նար. առաք.։)

Աղաբողոնօքն պարծէին, եւ զթանձր մուրուսն առաջի արկանէին. (Սարգ. յկ. ՟Ը։ տպ. թանձրամորուս։)

Թանձր օրինակաւ բանին. (Իգն.։)

Զի՞ զարմանաս, թէ զհարկաւոր զօրութեանցն այսպիսի բանս թանձունս խօսի. (Ոսկ. ես.։)

Մտաւորք եւ բանաւորք են հրեշտակք, այլ ոչ հանգոյն մեր թանձունք։ Որք ընդ զգայութեամբս են, զմարմնաւորս եւ զթանձունսս ասէ. (Լծ. ածաբ.։)

Յայսմ բանէ զիջաւ նա ի խոնարհութիւն, եւ ի թանձր եւ յանպատիւ առաքինութիւն. (Կլիմաք. (որ առ մարդիկ թանձր եւ անպատիւ իմն երեւի)։)

Այբն ընդ թանձրոյն թանձրանայ. (Ոսկիփոր.։)

adv.

ԹԱՆՁՐ. մ. Թանձրագոյնս. խիտ առ խիտ. եւ Խորագոյն.

Բերին տատասկ երկաթի բազում սակառօք, եւ արկին ի գետնի թանձր. (Ագաթ.։)

s.

ԹԱՆՁՐ. գ. Ազգ ջրասոյզ եւ պարարտ հաւու.

Այլ եւ զջրասուզակ ... մեծանձունք եւ յաղթամարմինք հաւքն, փորն, եւ թանձրն, եւ սագն. (Փարպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թանձրաբարբառ

Թանձրաբարոյ

Թանձրաբնութիւն, ութեան

Թանձրադանդաղ

Թանձրաթաղանթ

Թանձրաթափ

Թանձրաթել

Թանձրաթուփ

Թանձրալար

Թանձրալեզու

Թանձրախիտ

Թանձրախոր մօր

Թանձրախուռն

Թանձրահոծ

Թանձրահող

Թանձրամած

Թանձրամածութիւն, ութեան

Թանձրամայրի

Թանձրամարմին

Թանձրամիս

Voir tout