s.

translation, version;
interpretation, explanation;
ճոխագոյն, ընդարձակ —, paraphrase;
ազատ —, բառական —, free translation;
literal -.

s.

ἐρμηνεία interpretatio, versio, expositio, explicatio Թարգմանելն, իլն. թարգման գոլն. եւ Գործն թարգմանեալ. եւ Մեկնութիւն գրոց. մեկնաբանութիւն մթին եւ գաղտնի իրաց. ճառ. վերլուծութիւն. միտ բանին. իմաստ. նշանակութիւն.

Այլում թարգմանութիւն լեզուաց։ Եթէ թարգմանութիւն ունիցի. (՟Ա. Կոր. ՟Ի՟Բ. 10։ ՟Ժ՟Դ. 26։)

Յունարէն թարգմանութեանս տըւչութիւն։ Եօթանասնից արանց հեբրայեցւոց թարգմանութիւն՝ յաշխարհին լեզուէ ի յունարէն լեզու դարձուցեալ։ Այս ըստ եօթանասնիցն թարգմանութեան. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ի թարգմանութիւն ձեռն արկեալ։ Անպարապ ի թարգմանութեանց. (Խոր. ՟Գ. 53. 65։)

Իբր Մեկնութիւն եւ այլն.

Թարգմանութիւնս ժողովրդոց։ Թարգմանութիւնք սոցին տեսութեան։ Հրաշապէս ունի զթարգմանութիւն. (Նար.։)

Ի սատարողէ այսմ թարգմանութեան. (Վրդն. ել. յռջբ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թարգմանութիւն թարգմանութիւնք
accusatif թարգմանութիւն թարգմանութիւնս
génitif թարգմանութեան թարգմանութեանց
locatif թարգմանութեան թարգմանութիւնս
datif թարգմանութեան թարգմանութեանց
ablatif թարգմանութենէ թարգմանութեանց
instrumental թարգմանութեամբ թարգմանութեամբք