adv.

by translation;
by interpretation.

adj. adv.

Թարգմանաբար. մեկնաբար. բացատրական.

Աղօթք թարգմանօրէն վասն սրբալոյս իւղոյն մեռոնի։ Յիշատակարանս թարգմանօրէնս բանից մաղթանաց. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)