adj.

hairy, hirsute (an epithet of Hercules).

adj.

Որոյ յատակն կամ նստոյքն է թաւամազ. մակգիր Հերակլեայ յառասպելս քերթողաց.

Հանդիպեալ սեւայատակին եւ թաւայատակին. (Նոննոս.։)