vn.

to grow thick;
to become shaggy or hairy.

չ.

Թաւ լինել ըստ ամենայն առման, որպէս տերեւախիտ, մազոտ, եւ Հաստ, թանձր.

Թաւանան մայրիք տերեւօք եւ ոստօք. (Վանակ. տարեմտ.։)

Թաւացեալ էր առ հասարակ ամենայն մարմինն. (Ագաթ.։)

Թաւացան խորգով իբրեւ զԵսաւ. (Եփր. նին.։)

Թաւացաւ իբրեւ գէսս առիւծու. (Կոչ. ՟Բ։)

(Այբ տառն) ընդ թաւին թաւանայ. (Վրդն. ծն.։ եւ Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես թաւանամ
դու թաւանաս
նա թաւանայ
մեք թաւանամք
դուք թաւանայք
նոքա թաւանան
Imparfait
ես թաւանայի
դու թաւանայիր
նա թաւանայր
մեք թաւանայաք
դուք թաւանայիք
նոքա թաւանային
Aoriste
ես թաւացայ
դու թաւացար
նա թաւացաւ
մեք թաւացաք
դուք թաւացայք
նոքա թաւացան
Subjonctif
Présent
ես թաւանայցեմ
դու թաւանայցես
նա թաւանայցէ
մեք թաւանայցեմք
դուք թաւանայցէք
նոքա թաւանայցեն
Aoriste
ես թաւացայց
դու թաւասցիս
նա թաւասցի
մեք թաւասցուք
դուք թաւասջիք
նոքա թաւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թաւանար
դուք մի՛ թաւանայք
Impératif
դու թաւացի՛ր
դուք թաւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու թաւասջի՛ր
դուք թաւասջի՛ք