s.

hidding-place;
ի թաքստոց լինել, to hide or conceal one's self.

s.

ԹԱՔՍՏՈՑ կամ ԹԱԳՍՏՈՑ. Տեղի թաքստի, տուն պահեստի. մթերք.

Իբրեւ ի թագստոցէ ի գերեզմանէ զգանձ սրբոց իւր առցէ. (Եփր. աւետար.։)

Դաւիթ անդէն ի թաքստոցին էր. (Կիւրղ. թագ.։)