adj.

cheap, low-priced.

adj. adv.

Թեթեւ գնով. դիւրագին. աժան.

Սեւադեղ եւ եղէգնն թեթեւագին են. (Սեբեր. ՟Գ։)

Թեթեւագնի վաճառէր. (Կիւրղ. ղեւտ.։)

Զանուշահամ եւ զծանրագինն լաւ համարին նոքա քան զանհամն եւ թեթեւագինն. (Բրսղ. մրկ.։)

Անաւելորդ եւ թեթեւագին լինել (կօշկաց). (Բրս. հց. ՟Ա։)

Եւ որպէս Թեթեւագոյն. թեթեւ յոյժ.

Տումար անքնին, եւ ամպ թեթեւագին. (Շ. տաղ.։)