adj.

light-limbed, nimble, agile, brisk, active, alert.

adj.

ῤαγδαῖος impetuosus Թեթեւ անդամօք, դիւրաշարժ մարմնով.

Ինձ թեթեւանդամ է եւ արագոտն, եւ արջ՝ ծանրանդամ. (Վեցօր. ՟Թ։)