adj.

half open, half shut, a-jar, on the jar.

adj.

Կիսատ բացեալ. մասամբ իւիք կամ ըստ միոյ կողման երեւեալ.

Ի թերաբաց աստուածային փայլմանէն անշշունչ կային. (Ճշ.։)