adj.

imperfect, defective, half formed, incomplete, unfinished.

adj.

Անկատար ի լրմանէ. անլրացեալ. թերակատար.

Իսկ որ արդ եւս նորոգ ամուսնութիւնք ի միմեանս հասեալ թերալից ուրախութեամբ. (՟Գ. Մակ. ՟Դ. 5։)