s.

effort, eagerness, alacrity, earnestness, assiduity;
inclination;
application;
occupation, study.

s.

ԹԵՒԱԿՈԽՈՒԹԻՒՆ ԹԵՒԱԿՈԽՈՒՄՆ. ἑπιτήδευμα, ἑπιτήδευσις studium Ջանք. փոյթ. ճիգն. բերումն. ձկտումն. կրթիլն. նկրտիլն. ուսումնասիրութիւն. պարապումն.

Անծնունդ ի բարի թեւակոխութեանց։ Նա մատուցանէ բազմուսմանց զհանճարս ըստ իւրաքանչիւր ոք թեւակոխութեանց. (Փիլ. լին.։)

Առաջին հրահանգացն թեւակոխութեամբք. (Սարկ. քհ.։)

Թեւակոխութիւն գովելի, կամ վնասակար, կամ ցնորական, կամ անտեղի, եւ այլն. (Մագ.։)

Ի չարութեանցն թեւակոխութենէ. (Երզն. աղ.։)

Թեւակոխումն է ներշրջանական հանճարոյ խրատուն բազումուսումնութիւն սիրեցեալ։ Որ չարութեանցն է թեւակոխումն կամաց. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թեւակոխութիւն թեւակոխութիւնք
accusatif թեւակոխութիւն թեւակոխութիւնս
génitif թեւակոխութեան թեւակոխութեանց
locatif թեւակոխութեան թեւակոխութիւնս
datif թեւակոխութեան թեւակոխութեանց
ablatif թեւակոխութենէ թեւակոխութեանց
instrumental թեւակոխութեամբ թեւակոխութեամբք