s.

ԹԵՒԱԿՈԽՈՒԹԻՒՆ ԹԵՒԱԿՈԽՈՒՄՆ. ἑπιτήδευμα, ἑπιτήδευσις studium Ջանք. փոյթ. ճիգն. բերումն. ձկտումն. կրթիլն. նկրտիլն. ուսումնասիրութիւն. պարապումն.

Անծնունդ ի բարի թեւակոխութեանց։ Նա մատուցանէ բազմուսմանց զհանճարս ըստ իւրաքանչիւր ոք թեւակոխութեանց. (Փիլ. լին.։)

Առաջին հրահանգացն թեւակոխութեամբք. (Սարկ. քհ.։)

Թեւակոխութիւն գովելի, կամ վնասակար, կամ ցնորական, կամ անտեղի, եւ այլն. (Մագ.։)

Ի չարութեանցն թեւակոխութենէ. (Երզն. աղ.։)

Թեւակոխումն է ներշրջանական հանճարոյ խրատուն բազումուսումնութիւն սիրեցեալ։ Որ չարութեանցն է թեւակոխումն կամաց. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թեւակոխումն թեւակոխմունք
accusatif թեւակոխումն թեւակոխմունս
génitif թեւակոխման թեւակոխմանց
locatif թեւակոխման թեւակոխմունս
datif թեւակոխման թեւակոխմանց
ablatif թեւակոխմանէ թեւակոխմանց
instrumental թեւակոխմամբ թեւակոխմամբք