adj.

subacid, sourish;

s.

weak or small wine, thin watery wine.

adj. s.

Ինչ մի փոքր մի թթու. եւ Ջրախառն գինի.

Ամենեւին ջուր (ըմպելի), բայց միայն եթէ թթուիկ յեօթներորդում աւուրն. (Մագ. ՟Ի՟Զ։)