s.

plated metal, plate, lamina;
tin, tin-plate.

s.

πέταλον lamina, bractea Փայլուն թերթ տափարակ եւ բարակ. թիզ.

Թիթեղն յոսկւոյ սրբոյ։ Հատանէին թիթղունս ոսկիս։ Թիթղունս թռուցեալս. (Ել. ՟Ի՟Ը. 36։ ՟Ի՟Թ. 6։ ՟Լ՟Թ. 3։ Ղեւտ. ՟Ը. 9։ ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 22. 31. 34։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թիթեղնագործ, աց

Թիթեղնագործութիւն, ութեան

Թիթեղնոց

Voir tout