ն.

πάταγος fragor, strepitus, crepitus Թնդիւն. բախիւն. շառաչիւն.

Եւ թըմբիւնք (կամ թնդիւնք) եւ պայթմունք եւ ճայթմունք որոտմանց. (Փիլ. իմաստն.։)