s.

bank, mole;
causeway, pier, dam;
— նաւի, gunwale breast-works.

s.

χῶμα agger Հողաբլուր. հող բարձրացեալ. ցանկ. պատնէշ.

Աւերեաց զթումբս գետոց. (Ագաթ.։)

Գնացք ջուրց հզօրագոյն գետոց սովոր են մաշել եւ փլուցանել զթումբս շրթանց ջուրցն։ Որ է գողոց սովորութիւն՝ ի վեր ընդ թումբս վազել, եւ ընդ ցանկս արկանիլ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21։ ՟Բ. 12։)

Եւ Շրջանակ կողից նաւու բարձր.

Նաւ մեծ՝ պարիսպս անքակս ունիցի շուրջ զթումբսն. (Ոսկ. ես.։)