s.

wing;
— նաւու, aail of a ship;

mech.

fly-wheel.

s.

Ընդունակ կամ ընդունարան թռչելոյ՝ նմանութեամբ, որպէս հողմալից առագաստն.

Առագաստին թռչարան յանկարկատելի ծուէնս պատառեցաւ. (Նար. ՟Ի՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թռչարան թռչարանք
accusatif թռչարան թռչարանս
génitif թռչարանի թռչարանաց
locatif թռչարանի թռչարանս
datif թռչարանի թռչարանաց
ablatif թռչարանէ թռչարանաց
instrumental թռչարանաւ թռչարանաւք