s.

large black kite.

s.

Ազգ ինչ թռչնոյ. կամ ագռաւու, կամ արծուոյ.

Թռչնաքաշտ, որ մեծամեծ են եւ սեւաթոյր, սլացաւ վերուստ ի վայր, եւ կամեցաւ յափշտակել ինչ ի սեղանոյն. (Ուռպ.։)