s.

the flight, the flying.

s.

որ եւ ԹՌԻՉՔ, ԹՌՉԱՆ. Թռչելն.

Իւրովն գերազանցէ թռչմամբ. (Պիտ.։)

Յարմարս առ ի պէտս թռչման. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Թէ ոչ թագաւորն նոցա թռչման առաջնորդեսցէ։ Եթէ ի թռչման աղերսանքն կասեսցին, ողորմութեանն զօրութիւն զնա թեթեւացուսցէ. (Բրս. գորդ. եւ Բրս. ողորմ.։)

Վարագոյրն ի թռչմանէն ի մէջ ածեալ է. այսինքն ըստ յն. բէ՛դասմա ծագէ ի բէ՛դամէ, որ է թռչել. (Փիլ. ել. ՟Դ. 96։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թռչումն թռչմունք
accusatif թռչումն թռչմունս
génitif թռչման թռչմանց
locatif թռչման թռչմունս
datif թռչման թռչմանց
ablatif թռչմանէ թռչմանց
instrumental թռչմամբ թռչմամբք