s.

quake, shock;
— սրտի, palpitation;
— ական, wink of the eye.

s.

τυναγμός, ἑκτυναγμός, ἑντυναγμός concessio, excussio Թօթափելն եւ իլն, ըստ ամենայն առման.

Փոշւոյ ոտիցն թօթափման. (Նար. ՟Ի՟Գ։)

Մի՛ շաղախիցիս ի թօթափման նորա. (Սիր. ՟Ի՟Բ. 15։)

Թօթափումն եւ ձգտումն եւ սոսկումն սրտի. (Նաւում. ՟Բ. 10։)

Արագ քան զական թօթափումն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թօթափումն թօթափմունք
accusatif թօթափումն թօթափմունս
génitif թօթափման թօթափմանց
locatif թօթափման թօթափմունս
datif թօթափման թօթափմանց
ablatif թօթափմանէ թօթափմանց
instrumental թօթափմամբ թօթափմամբք