s.

cruet (for the mass).

s.

ληκύθιον (որ է Սրուակ). ampulla. ռմկ. բաժկաման. Փոքրիկ անոթ գինւոյ եւ ջրւոյ ի սպաս ժամու պատարագի.

Ա՛ռ ժամանոցս զայս ի հեղուլ զգինի. (Մաշտ.։)

Եթէ ի ժամանոցն կամ ի նշխարկուժն մերձեսցի. (Կանոն.։)