s.

officiating priest.

s.

Քահանայն որ պատարագ մատուցէ. պատարագւոր.

Ժամարան ասէ, Օրհնեալ թագաւորութիւն. (Տօնաց.։)

սիրող ժամատեղաց, եւ ժամարարաց. (Մաղաք. աբեղ.։)