adj.

rocky;
jaggod;
shoaly, shelvy.

adj.

Որոյ իցեն ժայռք՝ իբր ատամունք ի դուրս ցցուեալք. ակռա ակռա.

Շինեաց աշտարակս ժայռաւորս իբրեւ զնաւացռուկս. (Խոր. ՟Գ. 59։)

s.

ԺԱՅՌԱՒՈՐ. գ. Ազգ հալուէի խորտուբորտ. որ եւ ԺԵՌԱՒՈՐ.

հալուէ չորս ազգ. ինկրէ, անդրատարազ, ժայռաւոր, ծակոտկէն. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժայռաւոր ժայռաւորք
accusatif ժայռաւոր ժայռաւորս
génitif ժայռաւորի ժայռաւորաց
locatif ժայռաւորի ժայռաւորս
datif ժայռաւորի ժայռաւորաց
ablatif ժայռաւորէ ժայռաւորաց
instrumental ժայռաւորաւ ժայռաւորաւք