ԺԵՌԱՒՈՐ կամ ԺԵՌԱՒՈՐԻ. Նոյն ընդ Ժայռաւոր, որպէս ատամնաւոր ազգ խնկոց.

Գոհար հալուէից չորս. ինտրէ, սանգրատարազ, (գուցէ սանդրատարազ), ժեռաւոր, ծակոտկէն. (Խոր. աշխարհ.։)

Զչորս ազգ խունկն ասէ, որ խառնեալ աղային ի սպաս խորանին. կնդրուկ, քաղբան ծակոտկէն, ժեռաւորի. (Լծ. նար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժեռաւոր ժեռաւորք
accusatif ժեռաւոր ժեռաւորս
génitif ժեռաւորի ժեռաւորաց
locatif ժեռաւորի ժեռաւորս
datif ժեռաւորի ժեռաւորաց
ablatif ժեռաւորէ ժեռաւորաց
instrumental ժեռաւորաւ ժեռաւորաւք