adj.

very active, very diligent, very brisk, very vigorous.

adj.

κράτιστος fortissimus, optimus. Յոյժ ժիր, կարի քաջ եւ փոյթ.

Ժիրաժիր մանկունս ընտրանաւ զայն յուսումն արուեստականացն տային. (՟Բ. Մակ. ՟Դ. 12։)