s.

ingratitude, unthankfulness, ungrateful conduct.

s.

ἁγνωμοσύνη ingratitudo Ժխտելն զընկալեալ երախտիս. ապերախտութիւն. անզգամութիւն.

Առ բազմաց ժխտութեան զոփայր, եւ սաստկագոյն դնէր զամբաստանութիւն. զի ասէ, իւրքն զնա ոչ ընկալան. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 8։)

Զի՞նչ քան զայն ժխտութիւն եւ ամբարշտութիւն կայցէ, յորժամ ոչ միայն չհաւատային, այլ եւ անծանոթ նմա զանձինս ցուցանէին. (Նանայ.։)

Ի ժխտութիւն ելեալ մեր, եւ որ ի մեզ երախտիք իցեն՝ մոռացեալ արհամարիցեմք զնոսա. (Կոչ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժխտութիւն ժխտութիւնք
accusatif ժխտութիւն ժխտութիւնս
génitif ժխտութեան ժխտութեանց
locatif ժխտութեան ժխտութիւնս
datif ժխտութեան ժխտութեանց
ablatif ժխտութենէ ժխտութեանց
instrumental ժխտութեամբ ժխտութեամբք