չ.

cf. ԺՈՒԺԱՄ. cf. ԺՈՅԺ ՈՒՆԵԼ.

Ցանէր նա զլեղին յաչս հօրն իւրոյ, եւ ասէր, ժուժեա՛ հայրիկ եւ համբերեա. յն քաջալերե՛ց. (Տոբ. ՟Ժ՟Ա. 13։)

Առ ի չժուժել սրտիցն բարկութեան՝ քակեալ որոշեցան. (Եղիշ. ՟Գ։)

Եթէ տանջանաց ոչ ժուժեսցես. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Ժուժեա ի մեղաց. (Սեբեր. ՟Ժ։)

Ոչ կարէն ժուժել (կամ հանդուրժել) ուժգնութեան քաղցուոյն։ Ոչ ժուժեն զնորս. այլ՝ չար պատառմամբ պատառին. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վակժուժեմ

Voir tout