s.

unripeness, immaturity.

s.

Առաւել ռմկ. Ժուռ գոլն. Խակութւն. տհասութիւն.

Խակութիւն, ժռութիւն, անհասութիւն. (Լծ. նար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժռութիւն ժռութիւնք
accusatif ժռութիւն ժռութիւնս
génitif ժռութեան ժռութեանց
locatif ժռութեան ժռութիւնս
datif ժռութեան ժռութեանց
ablatif ժռութենէ ժռութեանց
instrumental ժռութեամբ ժռութեամբք