adv. gr.

to the feminine gender.

adv.

θηλυκῶς foeminino genere Իգական ձայնիւ ըստ քերականաց.

Բազում ինչ է՝ որ յեբրայեցին արուաբար ասի, եւ ի յոյնն իգաբար. (Կիւրղ. թագ.։)