s.

cf. Ինքնուս.

adj.

αὑτοδίδακτος a se ipso doctus. որ եւ ԻՆՔՆՈՒՍ. Ինքնին ուսեալ. եւ Բնաւորական. բնածին.

ոչ առ վարդապետս ... ուսեալք, բայց ինքնլուրք եւ ինքնուսմունք։ Ինքնուսումն օրինօք առաքինութեամբս այսորիկ խրատեալ է։ առ ի միաբանութիւն ... ինքնուսման ազդին. (Փիլ. իմաստն. եւ Փիլ. լին.։)

Որ ինչ ըստ բնութեանն է՝ ինքնուսումն իմն է. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ինքնուսումն ինքնուսմունք
accusatif ինքնուսումն ինքնուսմունս
génitif ինքնուսման ինքնուսմանց
locatif ինքնուսման ինքնուսմունս
datif ինքնուսման ինքնուսմանց
ablatif ինքնուսմանէ ինքնուսմանց
instrumental ինքնուսմամբ ինքնուսմամբք