adj. s.

որ է յազգէ իսմայէլի. հագարացի. իսմայէլան.

Ճանապարհորդք իսմայէլացիք։ Վաճառեսցուք զնա իսմայէլացւոցն. (Ծն. ՟Լ՟Է. 25. 27։)

Գրեցին իսմայէլացի նշանաւ. որ եւ արաբացի. (Զենոբ.։)