չ.

Իսրայէլ լինել հին. եւ արժանի լինել աստուածատես անուան, կամ գալ ի հաւատս իսրայէլի նորոյ.

Յօրէնս երկոտասան ազգ իսրայէլացան. (Նար. երգ.։)

Հեթանոսք իսրայէլանան. (Փարպ.։)