որ գրի Իսաւն. ) Բառ յն. ἵσος, ἵσον (լծ. թ. էշ) Հաւասարն, օրինակ նախագիծ կամ համանման.

Թէ այր կամ համանման.

Թէ այր ոք առնէ իսօն, այսինքննախագիծ կտակի, եւ ոչ գրի նոյնն հաստատութեամբ ... ո՛չ է ընդունելի կտակն (առանց վկայից). (Մխ. դտ. յօրէնս թգ.։)