ԻՒՂԱԳՈՐԾԵԱԼ որ եւ ԻՒՂԵՓԵՑԱԿԱՆ. Կազմեալ յիւղագործաց. անուշահոտ իրօք կազմեալ որպէս զմիւռոն.

Ըզգինի իւղագործեալ յօժարութեամբ արբին, եւ արբեցան (Վրդն.երգ.։)