s.

perfumery.

s.

արուեստ իւղագործաց. եւ կազմելն զիւռոն. կամ Օծումն. իւղագլխութիւն.

Ատտեղի հաւանութեանն, եւ գիշերային իւղագործութեան. (Մագ. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif իւղագործութիւն իւղագործութիւնք
accusatif իւղագործութիւն իւղագործութիւնս
génitif իւղագործութեան իւղագործութեանց
locatif իւղագործութեան իւղագործութիւնս
datif իւղագործութեան իւղագործութեանց
ablatif իւղագործութենէ իւղագործութեանց
instrumental իւղագործութեամբ իւղագործութեամբք