adj.

full of happiness, very happy, joyful.

adj. adv.

Լի բարեբախտութեամբ. բարեբախտիկ ամենայնիւ. բարերջանիկ.

Լիբախտիկանդրէն օգնականութեամբ ի խաղաղուտն դառնայցեն վայր։ Լիաբախտիկք ի կենցաղումս յօրանան փառօք. (Պիտ.։)