va.

to fill up, to fill with;
to satiate, to fill to overflowing, to load with;
to satisfy;
to perfect, to finish, to ultimate.

ն.

Լի առնել. լնուլ. լցուցանել. առատացուցանել.

Սերմանել զերկիր, եւ զհասարակաց պէտս լիացուցանէ. (Խոսր.։)

Լիացուցանել զագահութեանն իւրոյ ինեւ ջանայր զուսումնասիրութիւն. (Յհ. իմ. ատ.) (որ հայի եւ ի ՟Բ նշ)։

Կամ Լիով յագեցուցանել. շատացուցանել.

Որ զմեզ կերակրեաց, եւ լիացոյց. (Ժմ.։)

ԶԶօրութիւն հացի բառնայ, որ ոչ լիացուցանէր բանիւք զլսօղսն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 26։)

Եւ Լրացուցանել. կատարելագործել.

Ոչ թերացոյց, քան թէ լինցոյց. (Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լիացուցանեմ
դու լիացուցանես
նա լիացուցանէ
մեք լիացուցանեմք
դուք լիացուցանէք
նոքա լիացուցանեն
Imparfait
ես լիացուցանեի
դու լիացուցանեիր
նա լիացուցանէր
մեք լիացուցանեաք
դուք լիացուցանեիք
նոքա լիացուցանեին
Aoriste
ես լիացուցի
դու լիացուցեր
նա լիացոյց
մեք լիացուցաք
դուք լիացուցէք
նոքա լիացուցին
Subjonctif
Présent
ես լիացուցանիցեմ
դու լիացուցանիցես
նա լիացուցանիցէ
մեք լիացուցանիցեմք
դուք լիացուցանիցէք
նոքա լիացուցանիցեն
Aoriste
ես լիացուցից
դու լիացուսցես
նա լիացուսցէ
մեք լիացուսցուք
դուք լիացուսցջիք
նոքա լիացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լիացուցաներ
դուք մի՛ լիացուցանէք
Impératif
դու լիացո՛
դուք լիացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լիացուցանիջիր
դուք լիացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լիացուսջի՛ր
դուք լիացուսջի՛ք