s.

axle-tree;
whirl put to a spindle;
shin or shin-bone, the tibia.

s.

Որպէս Սեռն անուոյ՝ առաւել ռամկօրէն վարի։ Իսկ ի գիրս դնի որպէս Ոսկր սրունից եւ ոտից, եւ ողնայարի. ինճիք. ... κνήμη tibia σφόνδυλος vertebra, rotula, vertigo.

յոսկերացն ադամայ ետ նմա զլսռունս (կամ զլըսըռունս) ծնկացն (կամ ծնկանցն). (Վրդն. պտմ.։ Միխ. աս.։)

Հրացեալ երկաթով զլսռունս ծակէին. (Ճ. ՟Բ.։)

Զլիսռունս ոտիցն ծակեալ էր. (Հ. մարերի. ՟Ի՟Գ.։)

Ողնայարական ուղղաւն ի սմանէ լսռունք ստեղծեալ. (Պղատ. տիմ.։)

Եւ որպէս ռմկ. լսեռ. σφονδύλιον, -λος verticillus nentium feminarum. օղամանեակ անցուցանել ի ստորին ծայր իլոյ.

Ի փայտէն յայնմանէ կանայք զլիսռունս առնէին. (Բառ. ստեփ. լեհ.։)