s.

lighting or setting on fire;
illumination;
fire, conflagration.

s.

ἑξκαύσις combustio, ardor. Լուցանելն, եւ լուցանիլն. վառումն բորբոքումն.

Լուցմունք ղամբարաց։ Զտօնս տէրունականս մեծարել լուցմամբ եւ նուիրօք. (Նար. ՟Լ՟Ա. եւ Նար. երգ.։)

Առանց լուցման ջահի. (Լմբ. պտրգ.։)

Զի մի՛ աշխարհս ըսպառեսցի ի հրոյն լուցման. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Քանզի է սրամտութիւն որպէս լուցումն ինչ եւ գոլոշի սրտմտութեան ախտին. (Բրս. բրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լուցումն լուցմունք
accusatif լուցումն լուցմունս
génitif լուցման լուցմանց
locatif լուցման լուցմունս
datif լուցման լուցմանց
ablatif լուցմանէ լուցմանց
instrumental լուցմամբ լուցմամբք