adv.

impudently, insolently, with effrontery.

adv.

լրբութեամբ. յանդգնաբար.

Այլ ոք յանդուգն լրբաբարձեռն արկեալ։ Իշխեցեր լրբաբար առ մեզ գալ. (Փարպ.։)

Լրբաբար գործելով զանպատշաճսն. (Շ. ընդհանր.։)