adj.

that fills;
satiating, satisfying.

adj.

ԼՑՈՂԱԿԱՆ ἁποπληρωτικός qui implet, explet որ եւ ԼՑՈՒՑՈՂԱԿԱՆ. Լցուցիչ. լրացուցիչ.

Ամենեցունց պատճառ եւ լցողականն յիսուսի աստուածութիւնն. (Դիոն. ածայ.։)

Որպէս կերակուրք, որք կարօտանացն են լցողականք. (Նիւս. բն.։)